Inicio
Strona Główna
Página principal
Kim Jesteśmy
Nasza Szkoła
Z Życia Szkoły
Zdjęcia/Fotos
Kontakt z Nami
Enlaces/Ważne adresy


 

 

NASZA SZKOŁA

 

Sobotnia Szkoła Polska im. Czesława Miłosza

 

      W roku 1994,  z inicjatywy naszego stowarzyszenia powstała działająca do dziś - polska szkoła im. Czesława Milosza, która mieści się w budynku Colegio Miguel Hernandez w Alcalá de Henares. Dzięki temu, że istnieje tak długo, stała się niejako  ''matką''  innych szkół, gdyż większość szkół stworzonych w  Okręgu Madryckim  skorzystała  z jej doświadczeń  -  tak w sensie organizacyjnym  jak
i kadrowym.

     Rok szkolny dla nauczycieli w naszej szkole, rozpoczyna się  nieco wcześniej niż dla uczniów, Radą Pedagogiczną, na której ustala się kalendarz szkolny ujmujący nie tylko zajęcia lekcyjne, ale i spotkania, zabawy i uroczystości szkolne.   Bywa też okazją do poznania nowych uczniów i zdecydowania w jakiej grupie szkolnej będą czuli się najlepiej. Rada odbywa się również na koniec semestru i przed zakończeniem roku szkolnego. Śledząc charakterystykę uczniów można powiedzieć, że zmienił się znacznie ich profil. Już nie dominują uczniowie urodzeni w Polsce, których rodzice we względnie krótkim czasie mieli zamiar wrócić do ojczyzny i tam kontynuować dalszą naukę.  Dla  nich, język   polski  był
i   pozostawał   językiem   pierwszym.  Przyjeżdżali  bardzo  dobrze  przygotowanii, również przykładali się do nauki, gdyż po powrocie nie chcieli wyróżniać się negatywnie. To  oni nadawali ton klasie. 
Obecnie, większość uczniów urodziła sie w Hiszpanii i językiem pierwszym stał się dla nich język hiszpański. Znaczna część ma zamiar tutaj pozostać.

      Obecny kryzys zaakcentował jeszcze bardziej tę sytuację, gdyż przyjeżdża coraz mniej Polaków z dziećmi. Rodzice uczniów pragną, aby ich pociechy nauczyły się w szkole czytać i pisać po polsku, historii Polski oraz ogólnej zwyczajowej kultury polskiej. W tej sytuacji podział na klasy stracił swój sens. Uczniowie dzielą sie na grupy zależnie od swych umiejętności. Bardzo nam tu pomogła nowa Podstawa Programowa. Nauczanie obrało nieco inny kierunek i staje się bardziej nauczaniem języka drugiego (obcego) niż ojczystego. Nauczyciele stanęli przed nowym wyzwaniem - uczą dzieci, które prawie nie mówią po polsku. Wymaga to ciągłego dokształcania się. Dużą pomocą służy Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.  Nauczyciele  przygotowują  plany  zajęć w oparciu
o aktualne  w Polsce  programy  szkolne.  W szkole są trzy grupy: przedszkolna, wczesnoszkolna i  szkolna.

I Grupa przedszkolna: w grupie tej realizowany jest program "Rok Polski" przeznaczony dla uczniów uczących sie za granicą. Grupa ta zróżnicowana jest ze względu na wiek uczniów oraz ich umiejętności językowe. PIERWSZA GRUPA to dzieci w wieku przedszkolnym ( będące w tzw. okresie przed ~literowym). DRUGA GRUPA to dzieci, które przychodzą do szkoły aby nauczyć sie czytać i pisać, poznają litery.

 

II Grupa wczesnoszkolna: pracuje w oparciu o wybrany materiał zawarty
w podręcznikach ''Wesoła szkoła'' - Programu wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku. Hanisz (DKOW-5002-10/08).

 

III Grupa szkolna: realizuje program integrujący wymagany przez ,,Podstawę Programową dla uczniów polskich uczących się za granicą wiadomości z dziedzin języka, kultury, historii i geografii Polski."

          

Tradycyjnie, do zajęć pozalekcyjnych zalicza się: Andrzejki, Jasełka, Konkurs czytania po polsku, topienie Marzanny zwane też przywitaniem wiosny oraz zakończenie roku szkolnego.

W szkolnej biblioteca posiadamy książki i pomoce potrzebne do nauki.

Szkoła wydaje zaświadczenia zawierające informacje o umiejętnościach ucznia.

Zapraszamy serdecznie do zapisywania dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Kontakt tutaj.

  

Koordynator szkoly:

 Malgorzata Kierzkowska

tel. 666 801781

 

 Rada Rodziców (rok szkolny 2017/2018):

Agnieszka Frąc

 

 

 vovler a inicio

Stowarzyszenie Polaków w Hiszpanii Aguila Blanca
aguilablancaasociacion@gmail.com